Visa cash back


      Visa cash back to nowa usługa, na naszej stacji, dzięki której posiadacze kart VISA będą mogli dokonać wypłaty gotówki.

Visa cash back

      Realizacja transakcji jest możliwa jedynie w powiązaniu z płatnością elektroniczną za towary i usługi, zaś maksymalna kwota wypłaty wynosi 200 PLN. Obecnie usługa Visa cash back dostępna jest dla krajowych kart debetowych systemu VISA opartych zarówno na pasku magnetycznym, jak i mikroprocesorze (standard EMV).
      Usługa cash back niesie wiele korzyści zarówno dla Klientów, jak i punktów sprzedaży.

źródło